Projekt

Posljednjih je godina socijalna uključenost starijih osoba postala jedan od prioriteta nositelja politike EU-a. Negativni demografski trendovi, uz sve veći prodor digitalnih tehnologija u gotovo svaki aspekt ljudskog života, istaknuli su stariju populaciju kao jednu od najranjivijih društvenih skupina. U tom kontekstu, digitalna pismenost više se ne može smatrati prednošću, već nužnošću za stariju populaciju.

BOOMER rješava ove probleme na temelju sinergije predstavnika gotovo cijelog ekosustava, s ciljem premošćivanja međugeneracijskih i društvenih jazova uzrokovanih digitalnom transformacijom . Projekt predviđa razvoj intuitivne i jednostavne platforme koja će biti prilagođena potrebama starijih osoba uz vrijedne inpute njihovih predstavnika te uz znanje kreatora edukativnog sadržaja i predvodnika digitalne transformacije unutar konzorcija.

U tom kontekstu, projekt BOOMER ima vrlo jasan i konkretan cilj - doprinijeti premošćivanju međugeneracijskog jaza, omogućiti aktivno sudjelovanje u svakodnevnom životu starijih građana i promicati društvenu uključenost digitalno ranjivih društvenih skupina.