Matica umirovljenika Hrvatske

Matica umirovljenika Hrvatske (MUH) postoji od 1946. godine, najveća je umirovljenička organizacija i spada među najstarije organizacije civilnog društva u Republici Hrvatskoj. Imamo preko 420 udruga sa više od 120.000 članova. Djelovanje Matice umirovljenika Hrvatske usmjereno je na povećanje kvalitete života i životnog standarda umirovljenika i osoba starije životne dobi., kako bismo poboljšali materijalni, zdravstveni i društveni položaj. Predlažemo rješenja Vladi, ministarstvima, vladinim i nevladinim institucijama te aktivno sudjelujemo u radu Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe.
Imamo iskustva u provođenju EU projekata. Dva europska projekta, SENIOR AKTIV – Program poticanja aktivnog starenja na području Grada Zagreba i Društveni centar Prečko smo uspješno završili početkom lipnja 2022. godine. U ovom trenutku provodimo dva EU projekta Senior 2030 – Tematska mreža za politiku aktivnog starenja u Hrvatskoj i Aktivni korak – program podrške osobama starije životne dobi u Zagrebu.
Matica izdaje Hrvatski umirovljenički list (HUL), glasilo Matice koje izlazi od 1946. godine. U glasilu objavljujemo sve informacije od interesa za naše udruge i umirovljenike. Udruge članice Matice kroz list objavljuju informacije o aktivnostima koje provode sa svojim članovima, a vezane su uz druženja, putovanja, radionice, sportske i pjevačke susrete te projekte koje provode.

https://www.muh.hr/