Prvi sastanak projekta BOOMER održan u Bruxellesu

Konzorcij se 29. rujna 2022. sastao na prvom sastanku BOOMER – Razvoj vještina digitalne pismenosti među starijim stanovništvom, projektu sufinanciranom iz programa Erasmus+ Europske komisije, koji okuplja 8 partnera iz 5 zemalja (Belgija, Hrvatska, Njemačka, Italija i Španjolska), koje vodi Sveučilište u Dubrovniku. Sastanak je održan u hibridnom načinu u Bruxellesu, Belgija.

Posljednjih je godina socijalna uključenost starijih osoba postala jedan od prioriteta nositelja EU politika. Negativni demografski trendovi, uz sve veći prodor digitalnih tehnologija u gotovo svaki aspekt ljudskog života, istaknuli su stariju populaciju kao jednu od najranjivijih društvenih skupina. Pandemija COVID-19 to je učinila još jasnijim. U uvjetima izolacije, tužna stvarnost generacijskog digitalnog jaza postala je jasno razotkrivena.

Odrasli općenito, a među njima posebno stariji, više su nego ikad izloženi digitalnoj izolaciji. To je tim veći problem jer se događa u slučajevima kada je uporaba digitalnih tehnologija neophodna čak i za najnužnije aktivnosti kao što su internetska kupnja, bankarstvo i pristup informacijama (uključujući ključne i pouzdane zdravstvene informacije). Niske razine digitalne pismenosti čine starije osobe ranjivijima na kibernetičke prijetnje u rasponu od lažnih vijesti do kibernetičko-financijskog kriminala od ostatka populacije. Stoga se digitalna pismenost više ne može smatrati prednošću već nužnošću za starije osobe.

U tom kontekstu, BOOMER se bavi očitom i hitnom paneuropskom potrebom za brzim i konkretnim usavršavanjem digitalnih kompetencija starijih osoba. Konzorcij BOOMER-a pridonijet će prevenciji digitalne izolacije starijih osoba u digitalnom dobu tako što će razviti ciljane materijale za obuku i učiniti ih dostupnima putem BOOMER Virtualnog kutka, platforme otvorenih obrazovnih resursa (OER).

Konzorcij koji čine Sveučilište u Dubrovniku (HR), Sveučilište u Zagrebu (HR), IHF (BE), d-ialogo (DE), IDP (IT), IWS (ES), Hrvatski Telekom (HR) i MUH (HR) radit će tijekom sljedeća 24 mjeseca na razvoju i implementaciji projekta, ispunjavajući tako BOOMER-ove ciljeve.

Više informacija na BOOMER Virtualnom kutku: www.digital-boomer.eu