Nikolina Pejović iz Hrvatskog Telekoma predstavila je projekt BOOMER na međunarodnom Deutsche Telekom Europe online sastanku 22. siječnja 2024.

Na nedavno održanom međunarodnom online sastanku u organizaciji Deutsche Telekom Europe, Nikolina Pejović iz HT-a predstavila je projekt BOOMER. Kao dio globalne mreže Deutsche Telekoma, Hrvatski Telekom (HT) ima ulogu u pokretanju inicijativa koje su usklađene s ciljevima Deutsche Telekoma Europe u području okoliša, društva i upravljanja (ESG).

Predstavljajući HT, predstavila je ciljeve projekta, napredak i njegov potencijalni utjecaj na premošćivanje digitalnog jaza u kontekstu starijih osoba.

Deutsche Telekom Europe, s posebnim stupom ESG-a usmjerenim na starije osobe, izrazio je veliko zanimanje za potporu projektu BOOMER. Prepoznajući važnost bavljenja digitalnom uključenošću na globalnoj razini, Deutsche Telekom Europe uključio je Senior stup u svoj ESG i zainteresiran je da BOOMER postane dio Senior strategije.

Kao značajan napredak, Nikolina Pejović dodana je u europsku radnu skupinu, skupinu posvećenu implementaciji Senior stupa u ostalim Telecom Natcos unutar mreže Deutsche Telekoma. Ovaj potez naglašava predanost HT-a i Deutsche Telekoma Europe da prošire pozitivan učinak projekta BOOMER i stvore digitalno inkluzivnije okruženje za starije osobe na globalnoj razini.